АКРЕДИТИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
към 22 юли 2013 г.
 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯВАЛИДНА ДООЦЕНКАПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ
1Аграрен университет - ПловдивДадена акредитация на 24.01.2013 г. за срок от шест години24.01.2019 г.9,29ОНС "доктор"професионални направления
2Академия на МВР - СофияДадена акредитация на 03.10.2007 г. за срок от шест години03.10.2013 г.много добраОНС "доктор"професионални направления
3Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - ПловдивДадена акредитация на 10.05.2013 г. за срок от шест години10.05.2019 г.9,19ОНС "доктор"професионални направления
4Американски университет в България - БлагоевградДадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години08.11.2017 г.8,00 Хпрофесионални направления
5Бургаски свободен университетДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от пет години26.07.2017 г.8,66ОНС "доктор"професионални направления
6Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"Дадена акредитация на 13.06.2013 г. за срок от шест години13.06.2019 г.9,12ОНС "доктор"професионални направления
7Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"Дадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от шест години04.10.2018 г.9,04ОНС "доктор"професионални направления
 8Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - ВарнаДадена акредитация на 21.06.2012 г. за срок от шест години21.06.2018 г.9,16ОНС "доктор"професионални направления
 9Висше строително училище "Любен Каравелов" - СофияДадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години13.12.2017 г.8,63ОНС "доктор"професионални направления
10Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - СофияДадена акредитация на 15.11.2012 г. за срок от пет години15.11.2017 г.8,60ОНС "доктор"професионални направления
11Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - ПловдивДадена акредитация на 18.04.2013 г. за срок от четири години18.04.2017 г.6,45 Хпрофесионални направления
12Висше училище по застраховане и финанси - СофияДадена акредитация на 27.03.2008 г. за срок от шест години27.03.2014 г.добра Хпрофесионални направления
13Военна академия "Георги Стойков Раковски"- СофияДадена акредитация на 23.02.2012 г. за срок от пет години23.02.2017 г.8,92ОНС "доктор"професионални направления
14Европейски колеж по икономика и управление - ПловдивДадена акредитация на 18.09.2008 г. за срок от шест години18.09.2014 г.много добраХпрофесионални направления
15Европейски политехнически университет - ПерникДадена акредитация на 10.05.2013 г. за срок от три години10.05.2016 г.4,01Х 
16Икономически университет - ВарнаДадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от пет години04.10.2017 г.8,46ОНС "доктор"професионални направления
17Колеж по икономика и администрация - ПловдивДадена акредитация на 01.07.2010 г. за срок от шест години01.07.2016 г.добраХпрофесионални направления
18Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - СофияДадена акредитация на 27.09.2012 г. за срок от четири години27.09.2016 г.5,21Хпрофесионални направления
19Колеж по телекомуникации и пощи - СофияДадена акредитация на 13.06.2013 г. за срок от пет години13.06.2018 г.8,19Хпрофесионални направления
20Колеж по туризъм - БлагоевградДадена акредитация на 06.12.2012 г. за срок от три години06.12.2015 г.4,49Х 
21Лесотехнически университет - СофияДадена акредитация на 28.03.2013 г. за срок от пет години28.03.2018 г.8,94ОНС "доктор"професионални направления
22Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна

Дадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години 

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в град Сливен на Медицински университет "Проф.д-р Параслев Стоянов" - Варна

05.09.2019 г.

Положителна оценка на проекта дадена на 25.10.2012 г.

9.27ОНС "доктор"професионални направления
23Медицински университет - ПлевенДадена акредитация на 19.03.2009 г. за срок от шест години19.03.2015 г.много добраОНС "доктор"професионални направления
24Медицински университет - ПловдивДадена акредитация на 09.02.2006 г. за срок от шест годиниВ ход процедура за нова 
институционална акредитация
много добраОНС "доктор"професионални направления
25Медицински университет - СофияДадена акредитация на 25.07.2013 г. за срок от шест години25.07.20199,68ОНС "доктор"професионални направления
26Международен колеж - АлбенаДадена акредитация на 03.08.2006 г.03.08.2012 г.
В ход процедура за преобразуване
добра професионални направления
27Международно висше бизнес училище - БотевградДадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години08.11.2017 г.8,02ОНС "доктор"професионални направления
28Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - СофияДадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от пет години10.01.2018 г.8,72ОНС "доктор"професионални направления
29Национален военен университет "Васил Левски" - Велико ТърновоДадена акредитация на 15.12.2011 г. за срок от пет години15.12.2016 г.8,65ОНС "доктор"професионални направления
30Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - СофияДадена акредитация на 14.09.2012 г. за срок от шест години14.09.2018 г.9,14ОНС "доктор"професионални направления
31Национална спортна академия "Васил Левски" - СофияДадена акредитация на 13.07.2006 г. за срок от шест годиниВ ход процедура за нова 
институционална акредитация
много добраОНС "доктор"професионални направления
32Национална художествена академия - СофияДадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от шест години10.01.2019 г.9,03ОНС "доктор"професионални направления
33Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - СофияДадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години05.09.2019 г.9.23ОНС "доктор"професионални направления
34Нов български университет - СофияДадена акредитация на 06.12.2012 г. за срок от шест години06.12.2018 г.9,00ОНС "доктор"професионални направления
35Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"Дадена акредитация на 19.02.2013 г. за срок от шест години19.02.2019 г.9,36ОНС "доктор"професионални направления
36Русенски университет "Ангел Кънчев"Дадена акредитация на 07.06.2012 г., за срок от шест години07.06.2018 г.9,28ОНС "доктор"професионални направления
37Софийски университет "Св. Климент Охридски"Дадена акредитация на 25.10.2012 г. за срок от шест години25.10.2018 г.9,59ОНС "доктор"професионални направления
38Стопанска академия "Димитър Ценов" - СвищовДадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години13.12.2017 г.8,13ОНС "доктор"професионални направления
39Театрален колеж "Любен Гройс" - СофияДадена акредитация на 07.03.2013 г. за срок от пет години07.03.2018 г.8,09 професионални направления
       
40Технически университет - ВарнаДадена акредитация на 31.07.2008 г. за срок от шест години31.07.2014 г.много добраОНС "доктор"професионални направления
41Технически университет - ГабровоДадена акредитация на 11.10.2012 г. за срок от пет години11.10.2017 г.8,63ОНС "доктор"професионални направления
42Технически университет - СофияДадена акредитация на 14.06.2012 г. за срок от шест години14.06.2018 г.9,50ОНС "доктор"професионални направления
43Тракийски университет - Стара ЗагораДадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години19.07.2018 г.9,27ОНС "доктор"професионални направления
44Университет за национално и световно стопанствоДадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години19.07.2018 г.9,65ОНС "доктор"професионални направления
45Университет по архитектура, строителство и геодезия- СофияДадена акредитация на 08.02.2007 г. за срок от шест годиниВ ход процедура за нова 
институционална акредитация
много добраОНС "доктор"професионални направления
46Университет по библиотекознание и информационни технологии - СофияСВУБИТ - София преобразуван с решение на НС (обн., ДВ, бр. 78 от 05.10.2010 г.), със статут на акредитирано висше училище за срок от три години05.10.2013 г.-ОНС "доктор"професионални направления
47Университет по хранителни технологии - ПловдивДадена акредитация на 02.02.2012 г. за срок от пет години02.02.2017 г.8,91ОНС "доктор"професионални направления
48Университет "Професор д-р Асен Златаров" - БургасДадена акредитация на 04.07.2013 г. за срок от шест години04.07.20188,86ОНС "доктор"професионални направления
49Химикотехнологичен и металургичен университет - СофияДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години26.07.2018 г.9,01ОНС "доктор"професионални направления
50Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"Дадена акредитация на 05.03.2009 г. за срок от шест години05.03.2015 г.много добраОНС "доктор"професионални направления
51Югозападен университет "Неофит Рилски" - БлагоевградДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години26.07.2018 г.9,26ОНС "доктор"професионални направления
...
Login form
КАТЕГОРИИ
По страни

Точно време

Sofia

Времето
Календар
«  Октомври 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
АНКЕТА
Върши ли Ви работа?
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всички: 1
Гости: 1
Потребители: 0
НОВИНИТЕ
Гласувайте за моя сайт в БГ чартТОП СТРАНА BGtop